Ekotempo spol s r.o.

Ochrana osobních údajů

Používáním těchto stránek souhlasíte s tím, že od Vás může být požadováno poskytnutí osobních údajů, jako jsou jméno, název společnosti, emailová adresa, telefonní číslo apod. Vaše osobní údaje získané prostřednictvím Vámi zaslaného e-mailu nebo jiným způsobem v souvislosti s Vaším používáním těchto stránek, budou uchovány, zpracovány a použity za účelem poskytování komunikace, spočívající zejména v odesílaní odpovědí na vaše dotazy a poptávky, zasílání obchodní nabídky apod.

Používáním těchto stránek také souhlasíte se zpracováním některých technických informací o Vaší návštěvě stránek, jako jsou charakteristiky vašeho zařízení skrze které na stránky přistupujete, adresa odkud jste na stránky přišli, vaše připojení, soubory cookies apod. Tyto informace používáme za účelem zkvalitňování vašich prožitků na stránkách a k měření návštěvnosti, abychom mohli obsah stránek dále vylepšovat a poskytli Vám tak hodnotnější informace, které vás potenciálně zajímají.

V některých případech budou Vaše osobní údaje zpracovány pro výše uvedené účely třetími stranami, které konají v souladu s instrukcemi naší společnosti.

Uživatel této stránky uděluje souhlas se zpracováním svých osobních údajů na dobu neurčitou, přičemž je oprávněn účinně odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů písemným oznámením na adresu naší společnosti (viz. menu Kontakty). Momentem odvolání nesmí být osobní údaje dále zpracovávány a musí být vymazány z firemní databáze. Poskytnuté osobní údaje budou použity v souladu s právními předpisy platnými na území České republiky, zejména zákonem č. 101/2000 sb., o ochraně osobních údajů a NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Vyloučení odpovědnosti

Naše společnost vynakládá veškeré úsilí pro zajištění přesnosti a aktuálnosti informací na této webové stránce. Vzhledem k naší obchodní politice a neustálého zdokonalování služeb, jsou všechny údaje předmětem revize a vyhrazujeme si právo měnit a upravovat obchodní a produktové informace, kdykoliv bez předchozího upozornění.

Naše společnost nenese odpovědnost za jakékoliv případy, ztráty či škody, které mohou nastat v důsledku spoléhání se na jakékoliv informace poskytnuté na těchto stránkách nebo skrze jejich funkcionalitu. Informace obsažené na tomto webu jsou určeny pouze pro ČR a nemusejí splňovat zákony kterékoli jiné země.

Kontakty

Ekotempo spol s r.o.

Společnost zapsána v OR vedeném KS v Ostravě, oddíl C, vložka 409 dne 22.03.1991

Identifikace společnosti
15503771
DIČ
CZ15503771
Bankovní spojení
IBAN
CZ1755000000001005510055
SWIFT kód
RZBC CZ PP
Č.ú.
1005510055 / 5500 (CZK)

Ekotempo spol s r.o.

Adresa
Mikulášská 2184/46a 749 01  Krnov, Česká republika
Otevřeno
T.
+420 552 302 266
E.

Podrobné kontakty a kontaktní osoby

Napište nám